نظرشمادرباره اخلاق مرفاوی چیه؟

Avatar فضل الله نوری
نظرشمادرباره اخلاق مرفاوی چیه؟
By   فضل الله نوری   4425 Day ago

توسایت نوشته تاحالاسابقه نداشته صمدباکسی درگیربشه منم میگم صمدمردخوبیه درست ولی من یادمه وخیلیای دیگه که بازی استقلال سایپاوقتی که صمدسرمربی بودبعدازباخت وقتی هوادارااعتراض کردن بهش مرفاوی باهاشون دهن به دهن شد

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4423 Day ago
صمد مرفاوی استقلالیه تاحالا هم نتیجه خوبی گرفته ماطرفداران استقلال باید ازصمد حمایت کنیم
Avatar سولماز برهانی
By   سولماز برهانی   4421 Day ago

صمد که اقاست !!!!!!

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4420 Day ago
دوست عزیز شک نکن که صمدآقاست
Avatar فضل الله نوری
By   فضل الله نوری   4419 Day ago
منم میدونم صمدخیلی مرده ولی واقعیتهارونبایدپنهون کرد
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4418 Day ago
دوست عزیز خواهشا جوسازی نکن بگو این واقعیتهایی رو که میدونی وهیچ کس غیر از شما نمی دونه
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4417 Day ago
مرفاوی یکی از با اخلاق ترین مربیان حال حاضر ماست ولی این حاشیه ها رو نمی تونه جمع کنه غیر از واعظ آشتیانی ومقصر این همه مشکل فقط سعیدلو
Avatar فضل الله نوری
By   فضل الله نوری   4412 Day ago

واعظ اگه میتونست خودشوجمع میکردکه هرحرف بی ربطی ازدهنش درنیادسعیدلووواعظ همشون ازیه کرباسن

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4411 Day ago
دنیا فقط واعظ آشتیانی آخه پرسپولسیا خیلی داغ کردن وهمشون میگن کاش یه مدیر خوبی مثل واعظ داشتیم بعد ما استقلالیا شروع به تخریب کردیم یکم دقت کنید دوستان

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.