استقلال بین المللی واعظ نمیتونه بره آسیا وای وای.322بیاحمایت کن

Avatar فضل الله نوری
استقلال بین المللی واعظ نمیتونه بره آسیا وای وای.322بیاحمایت کن
By   فضل الله نوری   3870 Day ago
واعظ دروغگو ی متقلب
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3839 Day ago
واعظ بهترین مدیرعامل باشگاه در آسیاست من یک هوادارم نظر من اینه البته به نظر دوستان احترام میذارم ولی با توهین اون هم به مدیرعامل تیم محبوبم مخالفم
Avatar فضل الله نوری
By   فضل الله نوری   3828 Day ago

چطوراین آقامیتونه به هواداراتوهین کنه اگه مدیرخوبی بودتیمش وضعش این نبودالبته امیدوارم توآسیانتیجه بگیریم ولی بعیدمیدونم

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3827 Day ago
دوست عزیز واعظ آشتیانی استقلالیه وبه عشق خدمت به استقلال اومده ومن تا حالا ندیدم مهندس به کسی توهین کنه چه برسه به هواداران استقلال که سرمایه باشگاه هستن

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.