خسروحیدری:قهرمان جام حذفی میشویم

Avatar کاربر ناشناس
خسروحیدری:قهرمان جام حذفی میشویم
By   کاربر ناشناس   4317 Day ago
اصلا فکر نمیکردم کار استقلال تو این فصل به جایی برسه که پرسپولیس با چندین تعویض مربی بالاتر از استقلال جا بگیره وبازیکنا با این که چند هفته به پایان لیگ مونده از لیگ برتر ناامید وچشم به جام حذفی داشته باشند
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4314 Day ago
استقلال به امید خدا جام حذفی قهرمانه در لیگ برتر انشالله که بعد از تیم امیر قلعه نوعی دوم میشیم

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.