مربیان و کادر فنی

 

ایران نصرت الله عبداللهی
سرپرست
ایرانعلیرضا منصوریانسرمربی
ایرانبهتاش فریبامربی
ایرانعلی چینیمربی
ایران محمد خرمگاه
مربی
ایرانحمید بابازادهمربی دروازه‌بان‌ها
ایران میک درموت
مربی
ایرانسید صالح مصطفوی
آنالیزور
ایران محمد حسین زرندیمدیر رسانه
ایران مدد جباریمدیر تدارکات