» باشگاه استقلال » تاریخچه تاسیس و معرفی باشگاه استقلال

تاریخچه تاسیس و معرفی باشگاه استقلال ( تاج )

تاریخچه تاسیس : 
 تیمی که امروز به نام باشگاه فرهنگی - ورزشی استقلال ایران شناخته میشود یکی از قدیمی ترین تیمهای فوتبال ایران است که افتخارات زیادی را یدک می کشد. اگر ثبت رسمی این باشگاه را با نام "استقلال" تولد اسمی آن بدانیم، مرت