به سایت کانون هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران

مطابق با آیین‌نامه نقل و انتقالات لیگ برتر در فصل ۹۵–۱۳۹۴، هر باشگاه لیگ برتری مجاز به استفاده از ۱۸ بازیکن بزرگسال است و بقیه بازیکنان تیم باید از سهمیهٔ زیر ۲۳ سال، زیر ۲۱ سال یا زیر ۱۹ سال باشند. در این میان هر تیم می‌تواند از ۴ بازیکن خارجی، شامل حداقل یک بازیکن آسیایی، استفاده کند

بازیکنان اصلی

شمارهنقشبازیکن
۱ایراندروازه‌بانمهدی رحمتی Captain sports.svg
۲ایرانهافبکخسرو حیدری
۴ایرانهافبکروزبه چشمی
۵ایرانمدافعمحمدحسین کنعانی زیر۲۳
۶ایرانهافبکامید ابراهیمی
۷ایرانهافبکبختیار رحمانی
۸ایرانهافبکیعقوب کریمی
۹ایرانمهاجمکاوه رضایی
۱۰ایران
۱۱ایرانمهاجمجابر انصاری
۱۲ایراندروازه‌بانارشیا بابازاده زیر۲۱
۱۳ایرانمدافععظیم گوگ زیر۲۱
۱۴ایرانهافبکفرشید باقری
۱۵ارمنستانمدافعهرایر مکویان
۱۶ایرانمهاجمآرش افشین
۱۷ایرانهافبکمیعاد یزدانی زیر۲۳
شمارهنقشبازیکن
۱۹ایرانمدافعمیلاد زکی پور زیر۲۳
۲۰ایرانمدافعمیثم مجیدی
۲۱ایرانمدافعوریا غفوری
۲۲ایراندروازه‌بانحسین حسینی
۲۳ایرانمدافعمجید حسینی زیر21
۲۴ایرانهافبکامید نورافکن زیر21
۲۵ایرانمهاجمعلی قربانی
۲۷ایرانهافبکحسین حسینی زیر23
۲۸ایرانهافبکمحسن کریمی زیر۲۳
۳۰ایرانهافبکعلیرضا سیار زیر23
۳۲برزیلمدافعرابسون جانواریو زیر23
۳۷ایرانهافبکمهدی رحبی‌فر زیر21
۵۵ایرانمدافعمحمدامین حاج‌محمدی
۷۷ایرانمهاجمبهنام برزای
۸۸ایرانهافبکفرشید اسماعیلی زیر۲۳

بازیکنان قرض داده شده

شمارهنقشبازیکن
-ایرانمدافعمجید حسینی (به راه‌آهن)
-ایرانمدافعمحمد خلیلی (به خونه به خونه)
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون هواداران استقلال می‌باشد.