» باشگاه استقلال » پیشکسوتان » کاپیتانهای استقلال

کاپیتانهای استقلال در طول تاریخ باشگاه

 

نامملیتدوران بازی
در استقلال
دوران
کاپیتانی
شماره
پیراهن
۱

محمدرضا عادلخانی

پرچم ایران

۱۹۷۲–۱۹۷۵

۱۹۷۳–۱۹۷۵

-
۲

حسن روشن

پرچم ایران

۱۹۶۹–۱۹۷۸
۱۹۸۴–۱۹۸۸

۱۹۷۵–۱۹۷۸

۱۰
۳

ناصر حجازی

پرچم ایران

۱۹۶۷–۱۹۷۷
۱۹۸۰–۱۹۸۶

۱۹۸۰–۱۹۸۶

۱
۳

جعفر مختاری‌فر

پرچم ایران

۱۹۸۳–۱۹۹۲

۱۹۸۸–۱۹۸۹

۱۰
۴

شاهین بیانی

پرچم ایران

۱۹۷۹–۱۹۹۲

۱۹۹۰–۱۹۹۲

۵
۵

امیر قلعه‌نویی

پرچم ایران

۱۹۸۹–۱۹۹۷

۱۹۹۲–۱۹۹۷

۸
۶

جواد زرینچه

پرچم ایران

۱۹۸۶–۲۰۰۱

۱۹۹۷–۲۰۰۱

۲
۷

مهدی پاشازاده

پرچم ایران

۱۹۹۷–۱۹۹۸
۲۰۰۰–۲۰۰۳

۲۰۰۱–۲۰۰۳

۱۰
۸

محمود فکری

پرچم ایران

۱۹۹۲–۱۹۹۳
۱۹۹۵–۲۰۰۷

۲۰۰۳–۲۰۰۷

۶
۹

علی‌رضا منصوریان

پرچم ایران

۱۹۹۵–۱۹۹۷
۲۰۰۳–۲۰۰۸

۲۰۰۷–۲۰۰۸

۱۰
۱۰

فرهاد مجیدی

پرچم ایران

۱۹۹۷–۱۹۹۹
۲۰۰۰–۲۰۰۱
۲۰۰۷–۲۰۱۲

۲۰۰۸–۲۰۱۲

۷
۱۱

مهدی رحمتی

پرچم ایران

۲۰۰۵–۲۰۰۷
۲۰۱۱–

۲۰۱۲–

۱