منصور پور حیدری

نام: منصور
نام خانوادگی: پورحیدری
تاریخ تولد: 6/11/1324
منصور پورحیدری به عنوان بازیکن 9 سال در خدمت تاج (استقلال) بود و موفق شد به عنوان بازیکن در سا 1349 عنوان قهرمانی باشگاههای آسیا را کسب کند. وی همچنین در مقام بازیکن به سه عنوان قهرمانی باشگاههای تهران، قهرمانی باشگاههای ایران، قهرمان جام دوستی و اتحاد، سه دوره قهرمان جام میلزهند، قهرمان جام تخت جمشید و کسب مقاوم سومی جام باشگاههای آسیا دست یافته است؛ وزمانی که به جرگه مربیان پیوست افتخارات او تداوم یافت، به گونه ای که پورحیدری در مقام مربی استقلال موفق به کسب افتخاراتی همچون سه دوره قهرمانی باشگاههای تهران، دو دوره قهرمانی در رقابتهای جام آزادگان، نایب قهرمانی جام باشگاههای آسیا، دو دوره قهرمانی جام حذفی ایران و مهمتر از همه قهرمانی در جام باشگاههای آسیا، دو دوره قهرمانی جام حذفی ایران و مهمتر از همه قهرمانی در جام باشگاهاهی آسیا از جمله عناوین طلایی موفقیت پورحیدری در استقلال به شمار می رود. مربی موفق تاریخ باشگاه استقلال با پنج دوره حضور در ادوار رقابتهایی آسیایی به عنوان سرمربی رکوردار تاریخ باشگاه استقلال است که 32 مرتبه روی نیمکت استقلال نشست و در پنج دوره حضور خود؛ یک مقام قهرمانی، یک مقام نایب قهرمانی و سیک مقام سوم جام باشگاههای آسیا و همچنین دو مقاوم چهارم جام در جام باشگاههای آسیا را به تالار افتخارات باشگاه استقلال افزود و با بیشترین تعداد مربیگری در بازیهای آسیایی تاریخ باشگاه استقلال، نام خود را جاودانه و ماندگار کرد.
پورحیدری در 309 مسابقه رهبری استقلال را با حکم سرمربیگری بر عهده داشته است و 81 بار به عنوان مربی در خدمت آبی پوشان بود که از این لحاظ در تاریخ باشگاه استقلال رکورددار می باشد. پورحیدری همچنین رکورددار بازیهای آبی وقرمز می باشد. استقلال با لحظه لحظه زندگی پور حیدری گره خورده است. وی هم از حیث اخلاق و فروتنی و هم از حیث کارکرد و مقام، پرافتخارترین مربی ایران در قرن بیستم به حساب می آید. بی شک پورحیدری مرد قرن استقلال است. مرد همیشه آبی ایران، یک استقلالی اصیل و واقعی به شمار می آید. وی دارای یک فرزند دختر و یک فرزند پسر است که متولد سالهای 1362 و 1370 می باشند. پورحیدری در مجموع 390 مرتبه برروی نیمکت استقلال نشسته است.