» باشگاه استقلال » استادیوم مسابقات

استادیوم مسابقات استقلال تهران

............................................................

نام ورزشگاه : استادیوم آزادی تهران

ظرفیت : یکصد هزار نفر

آدرس : تهران - اتوبان کرج - مجموعه ورزشی آزادی تهران

نشانی اینترنتی : www.azadisportcomplex.com