برنامه مسابقات استقلال در لیگ برتر ایران - دوره هفدهم - فصل 97-1396

 • جمعه
 • ۶ مرداد ۱۳۹۶
 • ۲۱:۰۰
 • صنعت نفت آبادان (1) - استقلال (0)
 • جمعه
 • ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
 • ۲۱:۰۰
 • استقلال (0) - استقلال خوزستان (0)
 • جمعه
 • ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
 • ۲۰:۴۵
 • استقلال (1) - تراکتور سازی (0)
 • پنج شنبه
 • ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 • ۲۰:۴۵
 • سایپا (1) - استقلال (0)
 • سه شنبه
 • ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
 • ۱۸:۰۰
 • استقلال (0) - پدیده (2)
 • جمعه
 • ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
 • ۲۰:۰۰
 • پارس جنوبی جم (2) - استقلال (0)
 • چهارشنبه
 • ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
 • ۲۰:۰۰
 • استقلال (1) - ذوب آهن (1)
 • سه شنبه
 • ۴ مهر ۱۳۹۶
 • ۱۶:۱۵
 • سپید رود رشت (1) - استقلال (2)
 • جمعه
 • ۲۱ مهر ۱۳۹۶
 • ۱۷:۰۰
 • استقلال (0) - فولاد (0)
 • پنج شنبه
 • ۴ آبان ۱۳۹۶
 • ۱۶:۴۰
 • پرسپولیس (1) - استقلال (0)
 • سه شنبه
 • ۹ آبان ۱۳۹۶
 • ۱۷:۴۵
 • استقلال (2) - نفت تهران (0)
 • دوشنبه
 • ۲۹ آبان ۱۳۹۶
 • ۱۴:۴۵
 • سیاه جامگان مشهد (0) - استقلال (0)
 • شنبه
 • ۴ آذر ۱۳۹۶
 • ۱۷:۳۰
 • استقلال (2) - گسترش فولاد (0)
 • پنج شنبه
 • ۹ آذر ۱۳۹۶
 • ۱۵:۰۰
 • پیکان (0) - استقلال (0)
 • چهارشنبه
 • ۱۵ آذر ۱۳۹۶
 • ۱۷:۰۳
 • استقلال (3) - سپاهان (0)
 • یکشنبه
 • ۳ دی ۱۳۹۶
 • ۱۶:۲۵
 • استقلال (4) - صنعت نفت آبادان (0)
 • پنج شنبه
 • ۷ دی ۱۳۹۶
 • ۱۵:۰۰
 • استقلال خوزستان (0) - استقلال (3)
 • جمعه
 • ۱۵ دی ۱۳۹۶
 • ۱۴:۳۰
 • تراکتور سازی (0) - استقلال (0)
 • جمعه
 • ۲۲ دی ۱۳۹۶
 • ۱۶:۳۰
 • استقلال (1) - سایپا (1)
 • جمعه
 • ۲۹ دی ۱۳۹۶
 • ۱۵:۰۰
 • پدیده (0) - استقلال (0)
 • جمعه
 • ۶ بهمن ۱۳۹۶
 • ۱۵:۳۰
 • استقلال (4) - پارس جنوبی جم (0)
 • یکشنبه
 • ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 • ۱۵:۰۰
 • ذوب آهن (-) - استقلال (-)
 • پنج شنبه
 • ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
 • ۱۶:۰۰
 • استقلال (-) - سپید رود رشت (-)
 • شنبه
 • ۵ اسفند ۱۳۹۶
 • ۱۶:۰۰
 • فولاد (-) - استقلال (-)
 • پنج شنبه
 • ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
 • ۱۷:۲۰
 • استقلال (-) - پرسپولیس (-)
 • پنج شنبه
 • ۹ فروردین ۱۳۹۷
 • ۱۶:۰۰
 • نفت تهران (-) - استقلال (-)
 • جمعه
 • ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
 • ۱۸:۵۵
 • استقلال (-) - سیاه جامگان مشهد (-)
 • چهارشنبه
 • ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
 • ۱۷:۰۰
 • گسترش فولاد (-) - استقلال (-)
 • یکشنبه
 • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • ۱۸:۰۰
 • استقلال (-) - پیکان (-)
 • جمعه
 • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • ۱۸:۰۰
 • سپاهان (-) - استقلال (-)