پنالتی با بازی با گسترش

آواتار سید حسن طاهری
پنالتی با بازی با گسترش
توسط   سید حسن طاهری   ۲۳۳۲ روز قبل
به نظر شما بهتر نیس امید بشه پنالتی زن اول و ارش کاپیتان اول؟؟؟؟؟؟؟