محمد قاضی در دفاع چطور بود؟

آواتار سید حسن طاهری
محمد قاضی در دفاع چطور بود؟
توسط   سید حسن طاهری   ۲۳۳۱ روز قبل
محمد قاضی در دفاع چطور بود؟ و به نظر شما در مقابل نفت تهران سیستم وتاکتیک امیر خان؟
آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۲۳۳۰ روز قبل

از روی ناچار مجبور به گرفتن این تصمیم شد.امیر قلعه نویی اواسط نیمه دوم با 3 دفاع میانی بازی کرد و ترجیح داد عمق رو ببنده و قاضی رو به دفاع وسط آورد تا از ارسالهای نفت مسجد سلیمان دفاع کنه و مانع ایجاد خطر جدی برای فروزان بشه که انصافا جواب هم داد.

آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۲۳۲۹ روز قبل

به نظر منم خوب جواب داده.چون دوندس سریع برمیگرده.همین دفاع بازیکنه فک کنم بهتر باشه.!!
آواتار مهلا صالحی
توسط   مهلا صالحی   ۲۳۲۶ روز قبل
 در دفاع که عالیه ولی حملش بهتزینه