تقابل پدیده و سپاهان

آواتار سید حسن طاهری
تقابل پدیده و سپاهان
توسط   سید حسن طاهری   ۳۳۱۰ روز قبل
به نظر شما ترمر نتایج خوب پدیده  کشیده میشه تو باری با سپاهان؟ 
آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۳۳۱۰ روز قبل

پدیده داره خوب کار میکنه.فک کنم سپاهانم ببره.
ولی امیدوارم مساوی بشه.

آواتار زهرا همراه
توسط   زهرا همراه   ۳۳۰۸ روز قبل

پدیده میبره تیم اقارضا اقاگل میبره