دربی پایتخت

آواتار ریحانه جواهری
دربی پایتخت
توسط   ریحانه جواهری   ۲۲۰۲ روز قبل
اگه بزارنو بشه بازی برنده داشته . قطعا تنها شانس برد استقلاله
آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۲۲۰۲ روز قبل
هر دو بازی مساوی میشه
آواتار علی دوستی
توسط   علی دوستی   ۲۱۸۱ روز قبل
استر س بالای بازی باعث میشه هر دو تا تیم از ترس باخت یه بازی محکم نکنن
آواتار رسول موگویی
توسط   رسول موگویی   ۲۱۸۱ روز قبل

از بس محتاط بازی می کنن  آدم خوابش می گیره . اما به هر حال امیدواریم اس اس ببره .