اقای گل

آواتار ریحانه جواهری
اقای گل
توسط   ریحانه جواهری   ۲۳۲۴ روز قبل
استقلال دوسه تا مدعی داره ایشالا از استقلال باشه
آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۲۳۲۴ روز قبل
گزینه ی آخر
سوشا ی آقای گل
آواتار محمد میلاد خراسانی
توسط   محمد میلاد خراسانی   ۲۳۲۴ روز قبل
نوشته شده توسط: امیر حسین اسلامی
گزینه ی آخر
سوشا ی آقای گل
افرین منم به بنگر
آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۲۳۲۳ روز قبل

به نظرم ادینیو.
آواتار ریحانه جواهری
توسط   ریحانه جواهری   ۲۳۲۲ روز قبل
نوشته شده توسط: محمد میلاد خراسانی

نه بابا اون که فقط مال نیلسون نویره