تا ابدابیدلم

آواتار وحید رحیمی فرد
تا ابدابیدلم
توسط   وحید رحیمی فرد   ۳۲۱۴ روز قبل

اگر مصدوم نداشته باشیم قطعا اول میشیم وصعود خواهیم کرد

 

 

 

استقلال سرور پرسپولیسه

آواتار اسماعیل شریفی
توسط   اسماعیل شریفی   ۳۲۱۳ روز قبل

قهرمانیم به امید حق