تا ابدابیدلم

آواتار وحید رحیمی فرد
تا ابدابیدلم
توسط   وحید رحیمی فرد   ۳۲۷۱ روز قبل

بازی خوبی بود استقلال 80دقیقه با نبود بازیکنان اصلی چندین موقعیت رو خراب کرد وخداوند که دلش برای هواداران پرسپولیس سوخته بود معجزهای را در 10دقیقه نمایان کرد

آواتار وحید رحیمی فرد
توسط   وحید رحیمی فرد   ۳۲۷۱ روز قبل

چه گلهائی خورد پرسپولیس