استقلال درلیگ قهرمانان امسال درگروه خود چندم میشود؟

آواتار abdolreza ebrahimi
استقلال درلیگ قهرمانان امسال درگروه خود چندم میشود؟
توسط   abdolreza ebrahimi   ۳۱۸۱ روز قبل
آواتار abdolreza ebrahimi
توسط   abdolreza ebrahimi   ۳۱۸۱ روز قبل
اول اس اس میشه دوم الریان قطر سوم تیم نسف قرشی واخرتیم اماراتی باامید به صعودبه فینال وقهرمانی دران
آواتار danial forouzanfar
توسط   danial forouzanfar   ۳۱۴۲ روز قبل
شما خیلی خوش خیالین