حرف مظلومی

آواتار فرهاد قدیری
حرف مظلومی
توسط   فرهاد قدیری   ۳۲۲۹ روز قبل

آقای مظلومی فرمودن که ما 2 جام می گیریم! باید حرف آقای مظلومی را اصلاح کنم و بگم ما می تونستیم 2 جام بگیریم! این یک جامی هم که گرفتید به نظر خیلی ها شانسی بود. به نتایج جام حذفی نگاه کنید متوجه می شوید.