کرانچار

آواتار سید حسن طاهری
کرانچار
توسط   سید حسن طاهری   ۳۲۹۸ روز قبل
دلالیل برکناری کرانچار به نظر شما چی میتونه باشه
آواتار آرینا رحمتی
توسط   آرینا رحمتی   ۳۲۹۴ روز قبل

خودش رفت....برکنار نشد که