کرانچار

آواتار سید حسن طاهری
کرانچار
توسط   سید حسن طاهری   ۳۵۹۷ روز قبل
دلالیل برکناری کرانچار به نظر شما چی میتونه باشه
آواتار آرینا رحمتی
توسط   آرینا رحمتی   ۳۵۹۳ روز قبل

خودش رفت....برکنار نشد که