پرسپولیس در خشان چه نتایجی کسب خواهد کرد؟

آواتار سید حسن طاهری
پرسپولیس در خشان چه نتایجی کسب خواهد کرد؟
توسط   سید حسن طاهری   ۳۲۹۱ روز قبل
پرسپولیس در خشان چه نتایجی کسب خواهد کرد؟ و ایا سهمیه میگیره