عملکرد امیر حسین صادقی در سه باخت اخیر

آواتار رسول موگویی
عملکرد امیر حسین صادقی در سه باخت اخیر
توسط   رسول موگویی   ۳۵۵۴ روز قبل

در 3 باخت متوالی که داشتیم عملکرد صادقی  را دیدید . در  بازی های اول مان در لیگ وقتی توپ به دفاع می رسید با پاس آن را به دروازه ی حریف می رساندند اما حالا صادقی جوری شوت می زند که سر از پشت دروازه ی حریف در می آورد .

آواتار میرودود سیدمحمدی
توسط   میرودود سیدمحمدی   ۳۵۵۳ روز قبل
خیلی ضعیف بوده.