استقلال-ملوان

آواتار علی دوستی
استقلال-ملوان
توسط   علی دوستی   ۳۵۴۸ روز قبل
مردم اینقدر حرس خوردم چقدر موقعیت خراب شد روز قاضی نبود ولی کرار جبران کرد.خدارو شکرپرچم بالاست** راستی لنگ به این تیم باخته بود؟؟؟تیما رو لیست کنه بده بچه میدونن چیکارشون کنن.
دمممممممممممممممممممممممممم همه اونای که حال اولادی ................................... گرفتن تو ورزشگاه گرم.
آواتار ایناز4 فرجاد
توسط   ایناز4 فرجاد   ۳۵۴۸ روز قبل
منم با شما موافقم حال این اولادی رو گرفتن
آواتار محمد همراه
توسط   محمد همراه   ۳۵۴۸ روز قبل
مردم اینقدر حرس خوردم چقدر موقعیت خراب شد روز قاضی نبود ولی کرار جبران کرد.خدارو شکرپرچم بالاست** راستی لنگ به این تیم باخته بود؟؟؟تیما رو لیست کنه بده بچه میدونن چیکارشون کنن.
دمممممممممممممممممممممممممم همه اونای که حال اولادی ................................... گرفتن تو ورزشگاه گرم.
[/quote]پرچم بالاس .خوب حال اولاغی رو گرفتن 
آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۳۵۴۸ روز قبل

خخخخخخخخخ...لنگ تنها تیمیه که ملوانیا تونستن ببرنشون.
آواتار سید محسن رئیس السادات
توسط   سید محسن رئیس السادات   ۳۵۴۸ روز قبل
نوشته شده توسط: سمانه علیزاده

خخخخخخخخخ...لنگ تنها تیمیه که ملوانیا تونستن ببرنشون.
آواتار محمد میلاد خراسانی
توسط   محمد میلاد خراسانی   ۳۵۴۷ روز قبل

مردم اینقدر حرس خوردم چقدر موقعیت خراب شد روز قاضی نبود ولی کرار جبران کرد.خدارو شکرپرچم بالاست** راستی لنگ به این تیم باخته بود؟؟؟تیما رو لیست کنه بده بچه میدونن چیکارشون کنن.
دمممممممممممممممممممممممممم همه اونای که حال اولادی ................................... گرفتن تو ورزشگاه گرم.
ایول درسته  پرچم بالاس داش علی استقلالی

آواتار علی دوستی
توسط   علی دوستی   ۳۵۴۷ روز قبل
نوشته شده توسط: محمد میلاد خراسانی

[quote=alid]مردم اینقدر حرس خوردم چقدر موقعیت خراب شد روز قاضی نبود ولی کرار جبران کرد.خدارو شکرپرچم بالاست** راستی لنگ به این تیم باخته بود؟؟؟تیما رو لیست کنه بده بچه میدونن چیکارشون کنن.
دمممممممممممممممممممممممممم همه اونای که حال اولادی ................................... گرفتن تو ورزشگاه گرم.

ایول درسته  پرچم بالاس داش علی استقلالی


داش میلادایییییییییییییییییییییییول نوکرتم کشته مرده عکستم