بهترین تیم تاریخ فوتبال جهان

آواتار رسول موگویی
بهترین تیم تاریخ فوتبال جهان
توسط   رسول موگویی   ۳۵۳۵ روز قبل
آواتار علیرضا جوادیان
توسط   علیرضا جوادیان   ۳۵۳۵ روز قبل
شما وقتی از تاریخ فوتبال میگی فکر کنم جای لیورپول تو رای گیری خالی بود چون شاید لیورپول تاریخ فوتباله
آواتار آرینا رحمتی
توسط   آرینا رحمتی   ۳۵۳۵ روز قبل

Barcelona

آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۳۵۳۵ روز قبل
نوشته شده توسط: علیرضا جوادیان
شما وقتی از تاریخ فوتبال میگی فکر کنم جای لیورپول تو رای گیری خالی بود چون شاید لیورپول تاریخ فوتباله

دقیقا. تیمای انگلیسین که تاریخ فوتبالن.
manchester united

آواتار احسانه رئیس السادات
توسط   احسانه رئیس السادات   ۳۵۳۴ روز قبل
فقط رئال
آواتار مهرداد پدرام
توسط   مهرداد پدرام   ۳۵۳۲ روز قبل
جای آژاکس و لیورپول در این بین خای هست
آواتار علیرضا جوادیان
توسط   علیرضا جوادیان   ۳۵۳۱ روز قبل
نوشته شده توسط: علیرضا جوادیان
شما وقتی از تاریخ فوتبال میگی فکر کنم جای لیورپول تو رای گیری خالی بود چون شاید لیورپول تاریخ فوتباله

البته من خودم طرفدار باسا هستم ولی به لیورپول هم علاقه خاصی دارم