مجیدی در قلب ما

آواتار فرهاد قدیری
مجیدی در قلب ما
توسط   فرهاد قدیری   ۳۰۸۸ روز قبل

وقتی فرهاد از تو بازی با پرسپولیس از زمین اخراج خیلی حالم گرفته شد اما وقتی لباس آبیشو نشون داد و 4 تا گلش به لنگی ها رو با دست نشون داد حال کردم.