گل نیکبخت به الاتحاد.برای اولین وآخرین بار استقلال خوشحالم کرد.

آواتار محسن دشتیان
گل نیکبخت به الاتحاد.برای اولین وآخرین بار استقلال خوشحالم کرد.
توسط   محسن دشتیان   ۲۳۴۲ روز قبل

آواتار رسول موگویی
توسط   رسول موگویی   ۲۳۴۲ روز قبل
دوست عزیز استقلال کم دل مارو شاد نکرده