گل نیکبخت به الاتحاد.برای اولین وآخرین بار استقلال خوشحالم کرد.

آواتار محسن دشتیان
گل نیکبخت به الاتحاد.برای اولین وآخرین بار استقلال خوشحالم کرد.
توسط   محسن دشتیان   ۲۱۱۲ روز قبل

آواتار رسول موگویی
توسط   رسول موگویی   ۲۱۱۲ روز قبل
دوست عزیز استقلال کم دل مارو شاد نکرده