بهترین خاطره چه ازتلویزیون چه از استادیوم این شعاره ( استقلال سرور پرسپولیسه )

آواتار وهاب نظری نژاد
بهترین خاطره چه ازتلویزیون چه از استادیوم این شعاره ( استقلال سرور پرسپولیسه )
توسط   وهاب نظری نژاد   ۲۲۵۲ روز قبل