علت تساوی

آواتار ساحل ابدی
علت تساوی
توسط   ساحل ابدی   ۳۱۹۶ روز قبل

علت تساوی در مقابل شاهین چی بود؟