کم کارهای استقلال

آواتار فرهاد قدیری
کم کارهای استقلال
توسط   فرهاد قدیری   ۳۲۲۹ روز قبل

میلاد میداوودی متهم ردیف اول کم کارها که خوب تمرین نمی کنه! اینو مظلومی گفته. نظر شما دوستان چیه!!!

آواتار میلاد قربانی
توسط   میلاد قربانی   ۳۲۲۸ روز قبل

میلاد میداوودی متهم ردیف اول کم کارها که خوب تمرین نمی کنه! اینو مظلومی گفته. نظر شما دوستان چیه!!!

خفه شو دیگه خونوک.بازفحش میخوای.ب توچه که میلادکم کاره.گاو گنده گو.تو.نبه

آواتار فرهاد قدیری
توسط   فرهاد قدیری   ۳۲۲۸ روز قبل

یکی از بی تربیت ترین و کم ظرفیت ترین آدم های این تالار هستی. واقعا" برات متاسفم که شخصیت خودتو نشون می دی و همه هم اون حرف های قشنگتو می خونن. حیف که شخصیت من اجازه نمی ده به تو یه الف بچه دهن به دهن بشم.

آواتار میلاد قربانی
توسط   میلاد قربانی   ۳۲۲۸ روز قبل
نوشته شده توسط: فرهاد قدیری

یکی از بی تربیت ترین و کم ظرفیت ترین آدم های این تالار هستی. واقعا" برات متاسفم که شخصیت خودتو نشون می دی و همه هم اون حرف های قشنگتو می خونن. حیف که شخصیت من اجازه نمی ده به تو یه الف بچه دهن به دهن بشم.

خفه .درموردمیلاددیگه نظرنده.افتاد؟