مربی خارجی

آواتار saeed mohsen zadeh
مربی خارجی
توسط   saeed mohsen zadeh   ۳۱۸۴ روز قبل
آواتار saeed mohsen zadeh
توسط   saeed mohsen zadeh   ۳۱۶۴ روز قبل
به نظرشان اگه قرار باشه مظلومی بره مربی خارجی به درد تیم میخوره با نه ?