به نظر شما ایا استقلال از مرحله یک هشتم نهایی صعود میکند؟

آواتار مهراب جهانتیغ
به نظر شما ایا استقلال از مرحله یک هشتم نهایی صعود میکند؟
توسط   مهراب جهانتیغ   ۳۱۱۴ روز قبل

1)بلی

2)خیر

آواتار مهراب جهانتیغ
توسط   مهراب جهانتیغ   ۳۱۱۴ روز قبل

1)بلی

2)خیر

آواتار ف م
توسط   ف م   ۳۱۱۴ روز قبل

آره صد درصد باید صعود کنه نسف قارشی تیمی نیست که استقلال نتونه ببرتش

آواتار danial forouzanfar
توسط   danial forouzanfar   ۳۱۱۴ روز قبل
صعود می کنه