به نظر شما ایا استقلال از مرحله یک هشتم نهایی صعود میکند؟

آواتار مهراب جهانتیغ
به نظر شما ایا استقلال از مرحله یک هشتم نهایی صعود میکند؟
توسط   مهراب جهانتیغ   ۳۱۱۷ روز قبل

1)بلی

2)خیر

آواتار مهراب جهانتیغ
توسط   مهراب جهانتیغ   ۳۱۱۷ روز قبل

1)بلی

2)خیر

آواتار ف م
توسط   ف م   ۳۱۱۷ روز قبل

آره صد درصد باید صعود کنه نسف قارشی تیمی نیست که استقلال نتونه ببرتش

آواتار danial forouzanfar
توسط   danial forouzanfar   ۳۱۱۶ روز قبل
صعود می کنه