به نظر شما ایا استقلال از مرحله یک هشتم نهایی صعود میکند؟

آواتار مهراب جهانتیغ
به نظر شما ایا استقلال از مرحله یک هشتم نهایی صعود میکند؟
توسط   مهراب جهانتیغ   ۳۳۲۵ روز قبل

1)بلی

2)خیر

آواتار مهراب جهانتیغ
توسط   مهراب جهانتیغ   ۳۳۲۵ روز قبل

1)بلی

2)خیر

آواتار ف م
توسط   ف م   ۳۳۲۵ روز قبل

آره صد درصد باید صعود کنه نسف قارشی تیمی نیست که استقلال نتونه ببرتش

آواتار danial forouzanfar
توسط   danial forouzanfar   ۳۳۲۴ روز قبل
صعود می کنه