بازی با گسترش.

آواتار میرودود سیدمحمدی
بازی با گسترش.
توسط   میرودود سیدمحمدی   ۲۰۵۴ روز قبل
آواتار میرودود سیدمحمدی
توسط   میرودود سیدمحمدی   ۲۰۵۴ روز قبل
​متاسفانه کرار ازبازی با گسترش محروم شد.

​به نظرم چون گسترش زیاد تیم فنی و تیزی نیست، مثل بازی با 

پیکان حتی با عدم وجود کرار میبریم. البته نباید فقط

به یک بازیکن متکی باشیم.انشاالله.
آواتار محسن گلی
توسط   محسن گلی   ۲۰۵۳ روز قبل
به شرطی که مرتضی پورعلی گنجی نفت که برخورد فیزیکی با داور داشت هم محروم بشه میشه با اغماضاین رای رو پذیرفت