بازی با گسترش.

آواتار میرودود سیدمحمدی
بازی با گسترش.
توسط   میرودود سیدمحمدی   ۲۱۷۰ روز قبل
آواتار میرودود سیدمحمدی
توسط   میرودود سیدمحمدی   ۲۱۷۰ روز قبل
​متاسفانه کرار ازبازی با گسترش محروم شد.

​به نظرم چون گسترش زیاد تیم فنی و تیزی نیست، مثل بازی با 

پیکان حتی با عدم وجود کرار میبریم. البته نباید فقط

به یک بازیکن متکی باشیم.انشاالله.
آواتار محسن گلی
توسط   محسن گلی   ۲۱۷۰ روز قبل
به شرطی که مرتضی پورعلی گنجی نفت که برخورد فیزیکی با داور داشت هم محروم بشه میشه با اغماضاین رای رو پذیرفت