تلخ ترین باخت استقلال

آواتار مجید رامیان
تلخ ترین باخت استقلال
توسط   مجید رامیان   ۳۱۶۳ روز قبل
آواتار saeed mohsen zadeh
توسط   saeed mohsen zadeh   ۳۱۶۲ روز قبل
استقلال تو این فصل باخت زیاد داشته اما همیشه باختن دربی تلخه
آواتار farzad haghighi
توسط   farzad haghighi   ۳۱۶۱ روز قبل
ولی باخت به سپاهان تلختر بود خیلی خیلی