جباری اونقدری که میخواد نمی ارزه...

آواتار یوسف میرلو
جباری اونقدری که میخواد نمی ارزه...
توسط   یوسف میرلو   ۳۰۶۸ روز قبل
آواتار farzad haghighi
توسط   farzad haghighi   ۳۰۶۸ روز قبل
چقد میخواد؟
آواتار saeed mohsen zadeh
توسط   saeed mohsen zadeh   ۳۰۶۶ روز قبل
زیاد میخواد
آواتار یاسر مهدیزاده
توسط   یاسر مهدیزاده   ۳۰۶۶ روز قبل
نوشته شده توسط: farzad haghighi
چقد میخواد؟
آواتار saeed mohsen zadeh
توسط   saeed mohsen zadeh   ۳۰۶۶ روز قبل
نوشته شده توسط: saeed mohsen zadeh
زیاد میخواد
آواتار farzad haghighi
توسط   farzad haghighi   ۳۰۶۳ روز قبل
راهی جزبرگشت نداره.انگار700تومنو موافقت کردن حالا انگارچندتا توافق مابین مونده