دروغ سیزده سال 1394.

آواتار وهاب نظری نژاد
دروغ سیزده سال 1394.
توسط   وهاب نظری نژاد   ۳۳۹۶ روز قبل
 بهترین دروغ سیزده سال 94 را تعریف کن و دیگران را شاد کن .