مافیای کثیف دلالها در فوتبال ایران .

آواتار وهاب نظری نژاد
مافیای کثیف دلالها در فوتبال ایران .
توسط   وهاب نظری نژاد   ۳۳۹۲ روز قبل
​دلالها چه کسانی هستن. چگونه در فوتبال ایران رسوخ کرده و ریشه دوانیدند. که تحت هیچ شرایطی نمیتوان با آن مبارزه و ریشه اش را خشک کرد. بارها مشاهده شده که سرمربی اسم و رسم دار یک تیم. یک یا چند بازیکن را باین خاطرکه در حد  لیگ برتری نیستن از تیم کنار گذاشته و بشدت جلوی حواشی این مسِله ایستادگی کرده . اما به محض رفتن آن سرمربی. بدلایل مختلف .و آمدن یک مربی نه چندان کاربلد. بازیکنان اخراجی دو باره بکار گرفته میشوند. این جریان دقیفا رد پای دلالها را در این موضوع نشان میدهد.واین مساِیل هیچ گونه توجیهی ندارد . از نام بردن مدیرعامل .سرمربی.و بعضی کادر فنی که در این کار دست دارند. خوداری میشود. نمونه اش راحتما بیاد دارید .تعدادی از همین آقایان که در فوتبال حضور داشتن .  بخاطر رو شدن دستشان .کنارگذاشته شدند. ولی دوباره بکارگرفته شدند . آنهم در لیگ برتر. بعضی از ذاوران و کمک داوران خیلی راحت نتیجه بازی را عوض میکنند ( بقول معروف آنطوری که دوست دارند بازی را در میاورند)..... خدا میداند.. البته بعضی از آقایان هم میدانند ...  چه پولهایی که بوسیله این دلالان در فوتبال جا به جا میشود. و چقدر قدرتمند هستند که هیچ کس توان مبارزه با آنان را ندارد . چه کسی مقصر است . فدراسیون . کمیته انضباطی .مدیر عامل . سرمربی . بازیکن .حضورغیر فوتبالیهادر صدراین تیمها. راه مبارزه با پدیده شوم و کثیف دلال گری چگونه است . شما چه کسی را مقصر میدانید .