خاطره هایی از گذشته دور شهر آوردها.

آواتار وهاب نظری نژاد
خاطره هایی از گذشته دور شهر آوردها.
توسط   وهاب نظری نژاد   ۲۲۲۹ روز قبل

آبا میذانید که اولین دیدار استقلال با لنگیها در اولین شهر آورد در تاریخ جمعه . 16.فروردین. 1347. آنهم بصورت دوستانه برگزار شد و نتیجه اش . صفر ... صفر شد.

آیا میدانیداولین برنده شهر آورد در سومین دیدار. اس اسها با لنگیها.( دیداردوم هم صفر صفر تمام شد). روزجمعه.31.مرداد.1348..3 بر 1 بسود استقلال تمام شد

گل زنان استقلال در آن بازی . 1. احمد منشی زاده .. 2. علی جباری ..3 . کارو حق وردیان بود. تک گل لنگیها هم توسط. ناظم گنجا پور زده شد.