یه حقیقت جالب_بیاید حال کنید

آواتار حسین امیری
یه حقیقت جالب_بیاید حال کنید
توسط   حسین امیری   ۳۳۸۵ روز قبل
ﯾﮏ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
ﻫﺮﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﯿﺸﻪ ، ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻤﻮﻥ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۲ ﺷﻤﺴﯽ ﺍﺳﺖ
ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ﯾﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﺍﺭﺑﯽ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۷ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ؟ﺑﻠﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ۵ ﺳﺎﻝ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ۳ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺟﺎﻟﺒﻪ ﺑﺪﻭﻧﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺎﻝ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﺧﺖ ۱۳ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻬﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺧﺖ ۸ ﺑﺮﺻﻔﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺎﺝ ﺗﻬﺮﺍﻥ ( ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺣﺬﻓﯽ )
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻝ ۴۷ ﺗﯿﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ۷ ﺑﺎﺯﯾﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﻪ ۲ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪ
ﺍﻻﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺟﺸﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺒﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۲ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩﻥ ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻋﻠﯽ ﭘﺮﻭﯾﻦ ، ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻮﺭﺩﺑﯿﻦ ﻭ ﺭﻭﯾﺎﻧﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺿﻤﻨﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﯿﺎﻩ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺗﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ
' ﭼﺮﺍ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ 5 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﺳﻪ 3 ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﻪ 2 ﺑﺮﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﻪ 3 ﺑﻪ ﺩﺳﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺮﻭﺩ؟ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ 8 ﺗﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ


آواتار مهرداد پدرام
توسط   مهرداد پدرام   ۳۳۸۵ روز قبل
مرسی

آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۳۳۸۴ روز قبل
آقای امیری اطلاعات جامعی بود . دستت درد نکند . اینها اینقدر پر رو هستن که سنگ پای قزوین جلوشون کم میاره . ضمنا . این باشگاه قبلا اسمش . پس پس بود . بعد شد پیروزی . از انجا که بیشتر شکست میخورد  تا پیروزی و اسم پیروزی را زیر سوال برده بود . شد باشگاه لنگیها . یادت باشد در این تریبون این باشگاه بنام لنگیها معروفست . خسته نباشی .
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۳۳۸۲ روز قبل
آدرس باشگاه لنیگها. قبلا هم گفته ام . www hamam omomy . com