مخفی نگه داشتن مبلغ قراردادها در فوتبال . سودش به جیب چه کسانی میرود

آواتار وهاب نظری نژاد
مخفی نگه داشتن مبلغ قراردادها در فوتبال . سودش به جیب چه کسانی میرود
توسط   وهاب نظری نژاد   ۳۳۸۲ روز قبل
چرا قرارداد مخفی . درحالی که  همه . از فدراسیون گرفته تا کمیته انظباطی . هییت فوتبال . حتی دارایی و بقال سر محل میدانند تمام اعداد و ارقام ثبت شده واقعی نیست . چرا