آنالیزورها در استقلال

آواتار وهاب نظری نژاد
آنالیزورها در استقلال
توسط   وهاب نظری نژاد   ۳۳۸۵ روز قبل
بنظر شما . اصلا کار آنالیزور چیست . آیا آنا لیزورها در استقلال موفق بوده اند .