کاش تیم نابینایان با لبنان بازی میکرد

آواتار saeed mohsen zadeh
کاش تیم نابینایان با لبنان بازی میکرد
توسط   saeed mohsen zadeh   ۳۰۰۰ روز قبل
اصلا بیخیال فوتبال... عشق است سیامند رحمان ...
آواتار elnaz mousavi
توسط   elnaz mousavi   ۳۰۰۰ روز قبل
کاش!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بخدا بازی اونا ب اینی ک ما دیدیم شرف داشت آدم فک میکرد داره توپ بازی بچه ها رو نگا میکنه.
آواتار payam ahmadi
توسط   payam ahmadi   ۲۸۴۷ روز قبل
...