استرلینگ و رفتن به من سیتی

آواتار سید حسن طاهری
استرلینگ و رفتن به من سیتی
توسط   سید حسن طاهری   ۲۰۹۸ روز قبل
به گزارش ورزش11، لیورپول و منچستر سیتی
برای انتقال رحیم استرلینگ با رقم 49 میلیون پوندی به توافق رسیدند،و                                        رحیم استرلینگ
این بازیکن دستمزد 200 هزار پوند در هفته در ورزشگاه اتحاد دریافت خواهد
کرد. که در نهایت مبلغ قرارداد وی چیزی در حدود 100 میلیون یورو خواهد شد.