عملکرد مظلومی رراضی کنندس و آیا تا اخر فصل ادامه داره روند مثبتش؟

آواتار سید حسن طاهری
عملکرد مظلومی رراضی کنندس و آیا تا اخر فصل ادامه داره روند مثبتش؟
توسط   سید حسن طاهری   ۱۹۳۵ روز قبل

آواتار صابر سالاری توسه سرا
توسط   صابر سالاری توسه سرا   ۱۹۳۵ روز قبل
ایشالا این روند ادامه داره و منم امیدوارم با این روند رو به رشد تیم و 
حمایت پرشور هوادارا تیممون قهرمان میشه.