بهترین تیم اروپا

آواتار سید حسن طاهری
بهترین تیم اروپا
توسط   سید حسن طاهری   ۱۹۹۶ روز قبل

آواتار صابر سالاری توسه سرا
توسط   صابر سالاری توسه سرا   ۱۹۹۶ روز قبل
​بهترین تیم اروپا چلسیه
چون قهرمان لیگ و جام اتحادیه ی انگلیس شد.

آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۱۹۹۵ روز قبل
فقط رئال.
آواتار maryam 7
توسط   maryam 7   ۱۹۷۷ روز قبل
نوشته شده توسط: سمانه علیزاده
فقط رئال.

بیـــــــــگ لایک