بهترین تیم اروپا

آواتار سید حسن طاهری
بهترین تیم اروپا
توسط   سید حسن طاهری   ۱۹۳۶ روز قبل

آواتار صابر سالاری توسه سرا
توسط   صابر سالاری توسه سرا   ۱۹۳۵ روز قبل
​بهترین تیم اروپا چلسیه
چون قهرمان لیگ و جام اتحادیه ی انگلیس شد.

آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۱۹۳۴ روز قبل
فقط رئال.
آواتار maryam 7
توسط   maryam 7   ۱۹۱۶ روز قبل
نوشته شده توسط: سمانه علیزاده
فقط رئال.

بیـــــــــگ لایک