علت باخت استقلال به ذوب آهن از دیدگاه شما

آواتار سید حسن طاهری
علت باخت استقلال به ذوب آهن از دیدگاه شما
توسط   سید حسن طاهری   ۲۶۶۵ روز قبل
آواتار arezoo 2134
توسط   arezoo 2134   ۲۶۶۴ روز قبل
اشتباهات بچگانه ی مگوئیان و انصاری.خراب کردن موقعیت های گل 100درصد توسط پروپجیچ و برهانی.اومدن کرار به بازی