ایا در بازی با استقلال اهواز تغییری در ترکیب دفاع و یا حمله خواهیم داشت؟

آواتار سید حسن طاهری
ایا در بازی با استقلال اهواز تغییری در ترکیب دفاع و یا حمله خواهیم داشت؟
توسط   سید حسن طاهری   ۲۹۶۶ روز قبل
آواتار arezoo 2134
توسط   arezoo 2134   ۲۹۶۵ روز قبل
آرش برهانی و کرار رو نباید بازی بده آخه گند میزنن تو بازیمون کرار که بازی قبل مفت نمیارزید و آرش هم که معروفه به گلنزن